MKK - Kolčák Vojtěch

- stavební a výkopové práce na klíč.

Zhotovení 2x dvou vodovodních a kanalizačních přípojek na klíč.

21.04.2017 -   zveřejnění internetové poptávky na zhotovení 2x dvou vodovodních a kanalizačních přípojek pro dva rodinné domy.

22.04.2017 -   telefonická domluva s panem Kolčákem ( firma MKK . Praha 10 ), domluvena schůzka na místě v neděli 23.4.2017

23.04.2017 -   sepsána dohoda o provedení zakázky za cenu 150000,- Kč, vyplacena záloha 1. = 50000,- Kč, okamžité zahájení prací.

26.04.2017 -   vyplacena záloha 2. = 50000,- Kč,

26.04.2017 -   vyplacena záloha 3. = 70000,- Kč, výkop části silnice, navýšení investic

02.05.2017 -   kanalizační a vodovodní přípojky dokončeny, voda připojena dořádu pracovníkem VAK nymburk p. Šindelářem, vyplacena záloha 4. = 25000,- Kč, vícenáklady na zaasfaltování silnice. Jenže zaasfaltování až do 27.5.2017 neproběhlo!!

28.05.2017 -   SMS dohoda o vrácení částky 12000,- na můj osobní účet ( zaasfaltování si zajistím sám ) a provedení kompletního vyúčtování za práci, materiál a vystavení faktury.

17.07.2017 – 01.11.2017 -    stálé upomínky a stálé sliby pana Kolčáka o vystavení faktury a vrácení finančních prostředků.

02.11.2017 -   vráceno na můj účet 2000,- Kč.

10.11.2017 -   vráceno na můj účet 2000,- Kč. Od té doby i přes mé mnphé upozornění, že věc bude řešit právník, pan Kolčák nekomunikuje.

08.12.2017 -   odesím dotaz na firmu MKK s.r.o. pan Matějček: Vážený pane Matějček, dne 23.4.2017 jsem uzavřel s Vaší firmou „DOHODU O PROVEDENÍ VODOVODNÍCH A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK“, v zastoupení s panem Vojtěchem Kolčákem a Marianem Gorolem, uvedených na DOHODĚ ( originál či kopie této dohody je kdykoliv k nahlédnutí ). Až na zaasfaltování části vozovky a vystavení dokladu s detaily použitého materiálu a rozpisu prací ( musím doložit při kolaudaci ) proběhlo vše dle dohody. Dne 28.5.2017 po telefonickém hovoru a odsouhlasení oběma stranami ( lze doložit sms konverzací ) jsme se dohodli na vrácení částky 12000,- Kč na můj účet uvedený v konverzaci. Do dnešního dne pan Kolčák vrátil pouze 4000,- Kč a již nekomunikuje. Než celou věc předám svému právníkovi, popřípadě finančnímu úřadu či policii, rád bych tuto záležitost konečně uzavřel ke spokojenosti obou stran!!

19.12.2017 -   telefonicky mě kontaktuje pan Matějček, šéf firmy MKK s.r.o. z Prahy 10 Vršovic a vysvětluje, že on partu pana Vojtěcha Kolčáka pouze zastřešuje, ale jinak nic víc. Ví, že na firmu je podáno několik exekucí, hlavně za to, že práci nikdy nedodělají a s penězi se vytratí a už je nikdo nevidí. Proto s touto partou končí.

08.01.2018 -   je tato firma přidána na tyto webové stránky, současně je podáno trestní oznámení a informován finanční úřad v Děčíně.

 

Firmu ( partu ) pana Vojtěcha Kolčáka

z Děčína, proboha !!!

Právě přítomno: 7 hostů a žádný člen